Skip links

Missiyamız və Məqsədimiz

 

Missiyamız

  • Ortaya qoyduğumuz fərqli yanaşmalarla uzunmüddətli və daimi üstünlükləri təmin etmək.
  • Çalışdığımız sektorda lider olmaq və qlobal səviyyəli bir şirkətə çevrilmək üçün daim inkişaf etmək.
  • Riskləri əvvəlcədən görməyə çalışıb qabaqlayıcı tədbirlər görərək işimizi düzgün istiqamətləndirmək.

Məqsədimiz

  • Davamlı olaraq inkişaf etmək və işimizin səmərəliliyini artırmaq üçün yeni mənbələr yaratmaq.
  • Məqsəd və hədəflərimizə gedən yolda müştərilər ən dəyərlilərimiz, əməkdaşlarımız isə ən mühüm sərmayəmizdir.
  • Bu günki işlərimizi mükəmməl idarə etmək üçün gələcəyimizi əvvəlcədən proqnozlaşdırmaq.